A
  

Medlemsskab

 
Indmeldelse:
 
Ønsker du at blive medlem af Askø Sejlklub, kan du betale for dit medlemskab på generalforsamlingen.

Kontingent for 2022-23 er: 150 kr. Gælder fra generalforsamling til generalforsamling.
 
Kontingentet kan også inbetales via netbank i Jyske Bank,
reg. nr. 0697 konto 0002835525
 
Samtidig sender du en mail til askoesejlklub@gmail.com
 
 
eller betal direkte til 
 
Kasserer Lars W. Christensen, Askø Strandvig nr.92, når du kommer på Askø.