A
  

Aktiviteter i året

Askø Sejlklub

Indkalder til standerhejsning og generalforsamling lørdag d. 18. maj 2019

Standerhejsning kl. 11.15

Generalforsamling kl. 11.45

 
 Vel mødt i Havnehuset, Askø Havn.
 
Efterfølgende er Askø-Sejlklub vært ved en frokost, hvor
  Per krydrer frokosten med lidt harmonikaspil og sang. 
********************************
 
Fælles arbejdsdag
Vi afholder igen en fælles arbejdsdag på havnen d. 28. 9. fra kl. 08.00-ca.13.00. Derefter en let frokost m.m.
Vi mødes kl. 08.00 til en kop kaffe, lidt brød og fordeler opgaverne over en dram.
 
Arbejdet omfatter bl.a: 
Udskiftning af nogle planker på yderbroen.
Højt græs langs havnehuset fjernes
Græs mellem fliser fjernes
Montering af ny plade ved kaj-kanten med nye reb.
Udskiftning af el- pærer på havnen samt rengøring af lyskasser på yderbroen
Inspektion af redningsbælter og kasteliner
Inspektion af redningsudstyr for enden af færgehuset.(Per undersøger) 
Haveborde sættes på plads
Badestige trækkes op for vinter
Borddækning og forberedelse til frokost
2 vandhaner på yderbroen fastgøres med hulbånd. 
Bropille tilpasses efter brand og males
Bropiller males op med hvid oliemaling 
Find den opgave der passer dig bedst og tag gerne værktøj med.
Vi når det vi kan og har hænder til.
 
 
Meddelelse vedrørende dette vil blive udsendt på mail til alle medlemmerne samt ved opslag.
 
 
 
Standerstrygning 2019
 
Datoen for standerstrygningen er lørdag d. 26. okt.  kl.11.15. Efter standerstrygningen serveres der gule ærter o.s.v.
 
 
Bestyrelsen